BÁO GIÁ IN DECAL NHANH
Tin tức - sự kiện
In Sổ Sách Kế Toán Ở Đâu Tại Đà Nẵng? Danh Sách Các Sổ Sách Kế Toán Cần In
Cứ vào cuối năm, các nhà in lại nhận được vô số yêu cầu in sổ sách kế toán từ các quý khách hàng doanh nghiệp. Vì nhu cầu tăng đột biến nên dẫn đến hiện tượng quá tải xưởng in, dẫn đến việc chờ đợi rất lâu.

Trong bài viết này, Công Thành sẽ lập danh sách nhà in hóa đơn tại Đà Nẵng để quý khách có thể tiện hơn trong việc tham khảo.

in-so-sach-ke-toan

1. Thông tin cần biết về các sổ sách kế toán cần in

Trước hết, chúng ta hãy thử nghiên cứu thật kỹ các sổ sách cần in cuối năm và rà soát lại để đề phòng bỏ sót các tài liệu quan trọng. 
>>> Xem thêm
Vì sao nên chọn hóa đơn bán hàng hợp phong thủy? In hóa đơn nhanh tại Đà Nẵng

a. Các loại sổ sách kế toán cần in cuối năm là những gì?

Cuối năm, phòng kế toán - tài chính của công ty luôn trong trạng thái bận rộn. Lý do là vì tất cả nhân sự của phòng ban phải chuẩn bị kịp các loại sổ sách kế toán in dưới hình thức NKC, gồm có:

 • Các loại sổ nhật ký: sổ nhật ký chung, sổ nhật ký thu tiền, sổ nhật ký chi tiền, sổ nhật ký mua hàng, sổ nhật ký bán hàng
 • Các loại sổ chi tiết: sổ chi tiết & sổ tổng hợp công nợ phải trả; sổ chi tiết & sổ tổng hợp công nợ phải thu; sổ chi tiết tạm ứng, chi tiết phải thu/trả khác; sổ chi tiết ngân hàng; sổ chi tiết vay/mượn khác
 • Sổ quỹ tiền mặt
 • Sổ tiền gửi ngân hàng (cần kẹp sổ phụ với chứng từ ngân hàng ở phía sau sổ)
 • Sổ theo dõi tài sản cố định (TSCĐ) và công cụ dụng cụ (CCDC)
 • Thẻ kho hay sổ chi tiết vật tư
 • Sổ cái của các loại tài khoản: Bảng cân đối có các tài khoản nào thì cần có đủ sổ cái của tất cả TK đó cùng với cái tài liệu, chứng từ liên quan chứng minh nợ, có
 • Bảng tổng hợp từng kho trong việc nhập xuất tồn

in-so-sach-ke-toan

b. Thông tin về các sổ sách kế toán cần in theo thông tư 133 (1)

Các sổ sách kế toán cần in theo thông tư 133 (133/2016/TT-BTC) được liệt kê đầy đủ trong bảng sau. Quý khách hàng doanh nghiệp trước khi chuẩn bị in ấn cần lên danh sách đầy đủ các loại giấy tờ này, tránh việc nhầm lẫn, để sót.

 1. Nhật ký - Sổ Cái
 2. Chứng từ ghi sổ
 3. Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ
 4. Sổ Cái (hình thức Chứng từ ghi sổ)
 5. Sổ Nhật ký chung
 6. Sổ Nhật ký thu tiền
 7. Sổ Nhật ký chi tiền
 8. Sổ Nhật ký mua hàng
 9. Sổ Nhật ký bán hàng
 10. Sổ Cái (hình thức Nhật ký chung)
 11. Sổ quỹ tiền mặt
 12. Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt
 13. Sổ tiền gửi ngân hàng
 14. Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
 15. Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
 16. Thẻ kho (Sổ kho)
 17. Sổ tài sản cố định
 18. Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng
 19. Thẻ Tài sản cố định
 20. Sổ chi tiết thanh toán với người mua (hoặc người bán)
 21. Sổ chi tiết thanh toán với người mua (hoặc người bán) bằng ngoại tệ
 22. Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ
 23. Sổ chi tiết tiền vay
 24. Sổ chi tiết bán hàng
 25. Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh
 26. Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ
 27. Sổ chi tiết các tài khoản
 28. Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu
 29. Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ
 30. Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán
 31. Sổ theo dõi chi tiết vốn góp của chủ sở hữu
 32. Sổ chi phí đầu tư xây dựng
 33. Sổ theo dõi thuế GTGT
 34. Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại
 35. Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm
 36. Các sổ khác theo nhu cầu doanh nghiệp

c. Các sổ sách kế toán cần in theo thông tư 200 gồm những gì? (2)

Bên cạnh các sổ sách kế toán cần in theo thông tư 133, vào những tháng cuối năm, chúng ta vẫn không thể bỏ qua các sổ sách kế toán cần in theo thông tư 200 (200/2014/TT-BTC). Chi tiết các loại sổ sách này, Công Thành sẽ liệt kê theo bảng dưới đây:

 1. Nhật ký – Sổ Cái
 2. Chứng từ ghi sổ
 3. Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ
 4. Sổ Cái (hình thức Chứng từ ghi sổ)
 5. Sổ Nhật ký chung
 6. Sổ Nhật ký thu tiền
 7. Sổ Nhật ký chi tiền
 8. Sổ Nhật ký mua hàng
 9. Sổ Nhật ký bán hàng
 10. Sổ Cái (hình thức Nhật ký chung)
 11. Nhật ký, chứng từ, bảng kê
 12. Số Cái (hình thức Nhật ký-Chứng từ)
 13. Bảng cân đối số phát sinh
 14. Sổ quỹ tiền mặt
 15. Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt
 16. Sổ tiền gửi ngân hàng
 17. Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
 18. Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
 19. Thẻ kho (Sổ kho)
 20. Sổ tài sản cố định
 21. Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng
 22. Thẻ Tài sản cố định
 23. Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)
 24. Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ
 25. Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ
 26. Sổ chi tiết tiền vay
 27. Sổ chi tiết bán hàng
 28. Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh
 29. Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ
 30. Sổ chi tiết  các tài khoản
 31. Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên doanh
 32. Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên kết
 33. Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên doanh
 34. Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên kết
 35. Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu
 36. Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ
 37. Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán
 38. Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh
 39. Sổ chi phí đầu tư xây dựng
 40. Sổ theo dõi thuế GTGT
 41. Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại
 42. Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm
 43. Các sổ chi tiết kh
Các bài viết khác